Pengikut

SYAIR

Buang pemisah kongsi nikmat

Ahad, 7 Ogos 2011

TLDM : Sel Wanita TLDM

Memandangkan pegawai dan lasykarnita memainkan peranan yang sama penting dengan anggota lelaki di dalam TLDM dan melihat kepada perkembangan dan peningkatan, maka Sel ini telah ditubuhkan pada 1 Mei 2009 bagi menguruskan kerjaya serta kebajikan anggota wanita secara khusus.

Pada masa ini, terdapat tujuh pegawai wanita berpangkat Komander di TLDM dan kebanyakan mereka menduduki jawatan-jawatan tertinggi di pusat latihan dan pentadbiran. Jika sebelum ini hanya KLD TUNAS SAMUDERA sahaja yang memperuntukan perjawatan pegawai wanita bertugas di atas kapal tetapi era Kapal Peronda Generasi Baru telah memecahkan monopoli kaum lelaki sebagai pelaut di mana Pegawai-pegawai Wanita sudah pun diberi tugas yang sama.

Dengan peningkatan kuota 8 peratus pengambilan anggota wanita waktu ini, dijangka pegawai dan lasykarnita akan diperjawatkan ke perjawatan di kapal-kapal terutamanya dalam bidang komunikasi, bekalan dan teknikal yang memperuntukan penugasan yang sama dengan anggota lelaki. Sejajar dengan peningkatan kuantiti dan kesamarataan keistimewaan yang diperolehi, pengupayaan bidang dan tanggungjawab juga harus transisi tanpa mengira perbezaan gender, walaubagaimana pun tidak harus berkompromi dari sudut adab dan syariat.

<!--[endif]-->

Tiada ulasan:

Ya Hanana

Kena tahu juger la sesikit